Phần mềm quản trị nhân sự

19/09/2017
Quản Trị Nhân Sự

Quản Trị Nhân Sự

Phần mềm quản trị nhân sự cung cấp cho người dùng hệ thống quản lý nhân sự công ty hiệu quả về các thông tin liên quan đến nhân viên, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế, và gần như tất cả mọi thông tin liên quan đến mỗi một người lao động như hồ sơ cá nhân, thuế, quỹ khen thưởng, chức vụ,…

Bình luận Facebook

Bình luận